CASE STUDY: NIELS TØNDER

Casestudy Niels Tønder, hjertelæge

”Normalt tager læger, der skal være ledere, en MBA. Her lærer de helt klart en masse spændende ting, men jeg oplever ikke at de får mere selvindsigt.

– Niels Tønder, Ledende overlæge på Nordsjællands Hospitals Hjerteafdeling.

Jeg havde brug for selvindsigt

Min kone havde i flere år presset på for, at jeg skulle tage Ledercoachuddannelsen i Mindjuice Academy og i 2017 fik jeg endelig en god grund til at gøre det. Jeg blev specialeansvarlig overlæge i kardiologi, som på det tidspunkt var en del af en større medicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital.

Det kardiologiske speciale var i dårlig trivsel, og for at vende en dårlig udvikling ønskede jeg, at det kardiologiske speciale blev udskilt som en selvstændig afdeling med mig som ledende overlæge. Det skulle jeg overbevise direktionen om.

Da jeg sad uden for døren og ventede på at komme ind, lavede jeg de vejrtrækningsøvelser, jeg havde lært under forløbet, mens jeg sagde mine værdier højt inde i hovedet, og repeterede de 4 elementer i kraftfuld kommunikation.

Til mødet anvendte jeg alle 4 kommunikationsformer, incl frygtløs kommunikation. Det virkede.

Som respekteret kardiolog og læge igennem 30 år, var det en stor beslutning sådan at skulle ”starte forfra” og stå føle mig nøgen som ny i et job igen.

 

Frygten for ikke at slå til

Hvad ville mine overlægekolleger sige til, at jeg pludselig skulle være deres leder? Jeg var bange for om, jeg kunne slå til.

På Ledercoachuddannelsen, lærte jeg at lytte og kommunikere kraftfuldt og fik en forståelse for mine egne og andres reaktionsmønstre igennem persontypesystemet Enneagrammet.

Jeg indså, at jeg godt kunne være leder på min måde. Det er en mere blød måde end én, der sidder ved bordenden og siger: ”Vi skal den vej” og sætter kursen uden dialog.

I takt med, at jeg lærte mig selv bedre at kende, begyndte jeg at lytte mere og turde vise, når jeg var i tvivl. Mine medarbejdere reagerede positivt på min ledelse. For eksempel insisterede jeg på, at vi under hver morgenkonference også skulle fortælle dagens gode historie midt i alle udfordringerne.

Det startede altså godt ud, men da jeg var over halvvejs i uddannelsen, blev jeg præsenteret for nogle vilkår af direktionen, som jeg ikke kunne stå på mål for.

 

Skulle jeg sige stop?

Det satte mig under pres. Skulle jeg gøre det, jeg var god til og forsøge optimere og imødekomme kravene eller skulle jeg være modig og sætte alt på et bræt ved at sige ”stop”?

På Ledercoachuddannelsen arbejdede jeg hele tiden med hvilke værdier, jeg vil stå for som leder.

En af mine værdier er at være troværdig.

Jeg valgte til sidst at skrive min opsigelse og lægge den i en kuvert, som jeg gav til direktionssekretæren. Jeg bed hende om at give den til direktøren og sige at hun kunne åbne kuverten og acceptere opsigelsen eller invitere til dialog.

Det endte med dialogen og nogle bæredygtige vilkår. To år senere havde vi fået trivslen tilbage i afdelingen og kunne igen rekruttere speciallæger med høj faglighed.

Presset oppe fra er enormt på en afdeling som vores, fordi der for eksempel fra regeringens side, er givet udredningsret på en måned til alle patienter. Min opgave var og er både at lede nedad og opad og kunne forklare, hvilke vilkår vi har brug for.

 

Tydelig på mit formål

Det kan være udfordrende at prioritere i den daglige drift. Ironisk nok bliver det sværere, når tingene går godt og jeg får anerkendelse af direktionen for vores resultater. Her skal jeg passe på ikke at blive forført af successen.

Jeg er blevet helt tydelig på mit formål som læge og menneske: Det er at give høj faglighed og nærværende lytning til patienter og kollegaer.

Jeg er taknemmelig for, at jeg på Ledercoachuddannelsen lærte, at hvis jeg vil bidrage med mit formål, så må jeg gå ind i min frygt for ikke at være god nok hver dag. For det er i den frygt, at jeg tør mærke min tvivl og blive nysgerrig, og det er her, at jeg vækster og bliver stærkere”.

-> Klik her for program og næste opstart på Ledercoach Uddannelsen